Důležité info

Přesun stránek proběhl z : http://knizkyhezkycesky.blog.cz/

Archangels Storm - 2. kapitola

2
Přestože Mahiya byla ovocem zakázaného vztahu Erise s Nivriti, pro oči všech přihlížejících s ní žena archanděl jednala jako s milovanou princeznou. Její titul jí byl přiznán v rámci objasnění statusu příbuzenského vztahu s Nehou.
„Stalo se ještě něco?“ Samira na okamžik umlkla a Jason bez naléhání čekal, protože věděl, že se obávala, aby jí někdo nezaslechl.

„Neha je napůl šílená,“ řekla nakonec. „Bojím se, že vypustí svou moc a sílu.“
Jason dobře znal hloubku emocí, kterou žena archanděl cítila ke svému manželovi – nikdy mu nebyla schopná odpustit jeho cizoložství a nikdy neukončila jeho staletí trvajícího věznění – a proto Samiriny obavy sdílel. Neha byla stvořením s ohromným množstvím moci a síly. Pokud by se své agónii poddala, dokázala by zpustošit celá města. Navíc bylo celkem jisté, že by svou zuřivost zacílila na ty, kteří jí způsobili další strašlivou bolest – na ty, kteří popravili její dceru Anoushku. A poslední úder, který její dceru přeměnil v prach, doručil Raphael.
„Ozvi se mi v momentě, kdy od něho odejde.“ Jason ukončil hovor a rozhlédl se kolem sebe. Všichni hosté mířili dovnitř do domu, kde už pro ně byla jistě připravená exkluzivní snídaně, o níž se pod drobnohledem majordoma Montgomeryho postaral hrdý personál archandělova domu.
Nedaleko Jasona se ve světle slunečních paprsků zaleskla Raphaelova křídla. Zlatá pírka byla vedle těch bílých uchvacující.
Pane.
Raphael se nezastavil a nezměnil se ani výraz jeho tváře. Co se děje, Jasone?
Eris je mrtvý. Zavražděný. Jason věděl, že Raphael byl svědky Erisova dvoření i toho, když Nehu nakonec získal a věděl, že archanděl chápal, jak pokroucené emoce mezi sebou tihle dva měli. Raphaelova odpověď přišla rychle. Setkáme se v mé pracovně.
O dvě minuty později vklouzl Jason francouzským oknem, které vedlo do zahrady, do Raphaelovy pracovny. Jeho příchod byl tichý a nenápadný, a přestože s každým dalším nádechem stoupalo slunce na horizontu stále výš, nikdo ho u toho neviděl. A přesně tak to mělo být – zůstat neviděný a neslyšený, stát se stínem mezi dalšími stíny, bylo obsahem jeho práce.
Po šesti staletích nebyl mezi nesmrtelnými jeho status Raphaelova šéfa špionáže žádným tajemstvím. Tato vědomost nikomu nic nezískala a ani neměla žádný dopad na Jasonovy aktivity. Zatímco se všichni soustředili na něho, byli jeho agenti schopni tiše vklouznout do dvorů a Věží ostatních archandělů po celém světě.
V ten moment vešel do pracovny Raphael a okamžitě za sebou zavřel dveře. „Neha byla na pokraji šílenství už po Anoushkině popravě.“ Tón archandělova hlasu byl ve své upřímnosti nemilosrdný. „Tohle by na ní už mohlo být moc.“
Jason se stal svědkem fatální ztráty kontroly jiných archandělů, a pak se procházel zdevastovanými městy plnými hnijících mrtvol. Sledoval, jak celá zem upadla do doby temna. Jak se vytratila i poslední jiskřička naděje a v očích dětí se zračilo otupělé zoufalství. Dokonce i v případě, že by si Neha vybrala cíl mimo Raphaelovo teritorium, by svět takhle brzy po zničení Pekingu nedokázal přežít další ukrutnou devastaci – a i kdyby se mu to nějakým záhadným způsobem podařilo, následná válka archandělů by zpustošila všechno.
V ten moment Jasonovi zavibroval telefon, a když hovor přijal, zaslechl Samiry hlas, „právě odešla od jeho těla a v očích se jí zračilo šílenství.“
„Dostaň jí do místnosti s komunikačním zařízením.“
„Jasone, zrovna teď nebude uvažovat rozumně.“
„Musíš jí tam dostat.“ Každý z jeho špehů byl prudce inteligentní a byl schopný přemýšlet za pochodu. „Pak okamžitě opusť její pevnost i její teritorium.“
Samira se zhluboka nadechla. „Možná bych jí tam dokázala dostat… kdybych si trochu přizpůsobila pravdu a řekla, že s ní chce hovořit Kádr.“
„Pospěš si Samiro a pak tam nezůstávej.“ Ve svém momentálním rozpoložení by jí Neha zabila.
„Odejdu ihned, jak se připojí.“
Jason ukončil hovor a podíval se na Raphaela. „Pokud s ní promluvíš hned, budeš mít šanci dostat se k ní dřív, než jí zaslepí zuřivost.“
„Její zuřivost dokážu nasměrovat správným směrem,“ odpověděl Raphael, „ale možná si to vyžádá tvou přítomnost na jejím teritoriu.“
„Půjdu.“ Zatímco riziko, které teď hrozilo Samiře bylo příliš vysoké, Jason byl daleko silnější a věděl, že si u Nehy získal určitý druh respektu.
Raphael přikývl a počkal, než se Jason stáhl ze zorného pole. Potom se přes obrovskou obrazovku, která byla v rohu jeho pracovny, pokusil o spojení s Nehou. Raphael také oceňoval hodnotu moderních technologií. Trvalo velmi dlouhou dobu, než byl hovor na druhé straně přijat a Jason už si myslel, že Samira ve svém úkolu selhala. Nakonec se obrazovka přeci jen rozsvítila a ukázala Nehu způsobem, jakým ji Jason nikdy dříve neviděl.
Žena Archanděl Indie byla vždy velmi elegantní a půvabná. Ale teď byly její černé vlasy rozcuchané a zamotaně se jí kroutily kolem obličeje. Vypadalo to, jako by si je v zoufalství snažila vyrvat z hlavy. Po těle měla cákance od krve, které už jí začaly prosakovat i do blatouchově žlutého sárí.
„Raphaeli,“ pronesla ledově klidným hlasem. „Erisova životadárná krev ještě stále ulpívá na mých rukou a ty už tu kroužíš jako sup.“
Raphaelova odpověď byla téměř něžně pronesená. „Supem jsem nikdy nebyl, Neho.“
Na její tváři se objevil lehký úsměv, který se podobal výrazu plazů, po kterých dostala Neha své jméno Královny Hadů. „Ne, možná ne. Takže si mi chtěl jen vyjádřit svou soustrast?“ Pokračovala téměř znuděně a sklopila zrak. Její dlouhé řasy skryly vztek, který zuřil v jejím pohledu.
„Nabízím ti svou pomoc.“
Neha pozvedla jedno pěstěné obočí. „Pokud před námi neskrýváš nějaká tajemství, tak bych řekla, že přivést Erise zpět k životu je nad tvé schopnosti. Dokonce ani Lijuan by to nedokázala.“
Jason v ten moment zvažoval, jestli Neha skutečně chtěla svého manžela vystavit hrůze, kterou s sebou neslo, stát se jedním z Lijuaniných znovuzrozených. Byla to klátící se, bezduchá monstra, která se živila lidským masem. Nedokázal tu myšlenku zcela zavrhnout a to ještě více přidalo na naléhavosti celé situace. Kdyby Neha spojila své síly s Lijuan, svět by se utopil v krvi, smrti a vřeštícím teroru.
„Ne,“ odpověděl Raphael na její tázavou narážku. „Eris byl zavražděný ve tvé pevnosti, a proto teď nemůžeš kolem sebe věřit naprosto nikomu. Ale já mám někoho, jehož schopnosti pro tebe odhalí Erisova vraha.“
Neha se tentokrát odmlčela na delší dobu a šílenství v jejích očích nahradil chladný, zdravý rozum. „Máš na mysli ten svůj černý stín? To zachráněné štěně?“
Jason se necítil uražený, ačkoli ta druhá věta nebyla zcela přesná, protože ho nikdo nezachránil.
Raphaelova slova byla stále něžná a bezchybná modř jeho pohledu byla klidná jako ledovcové jezero. „Jasonovi schopnosti jsou nezpochybnitelné.“
„Ale také je to tvůj šéf špionáže.“ Neha zvedla zakrvácenou ruku, podívala se na ní a její hlas se bez varování změnil do roztřeseného šepotu. „Eris hrozně moc krvácel – nevěděla jsem, že v sobě mohl mít tolik krve.“
„Cítím s tebou, Neho. Byl tvým manželem i druhem.“ Raphaelova slova byla formální. V ten moment mluvil jako archanděl s archandělem.
„Ano.“ Nehy drásající šílenství se vrátilo zpět. „A také byl otcem dítěte, které si pomohl zavraždit,“ zasyčela. V očích jí blesklo něco, co Jason nedokázal tak rychle identifikovat a pak už zase vypadaly jako vždy – jako oči hada.
Raphael jejímu jedovatému útoku nepodlehl a nepřipomněl jí, že Anoushka si svůj rozsudek smrti podepsala v momentě, kdy v touze po moci ublížila dítěti. „Chceš se pomstít, to je evidentní,“ řekl místo toho, „ale nebylo by uspokojivější, směřovat svou pomstu na toho, kdo je za ten zločin zodpovědný?“
Neha se odvrátila od obrazovky a vzala do rukou něco, co vypadalo jako mladá krajta. Obtočila si ji kolem krku a hladila to stvoření, jako by to byla kočka. Pak se posadila do křesla z bledého dřeva, které bylo vyřezávané s obrovskou trpělivostí a pečlivostí a vyleštěné způsobem, že se blyštělo jako drahý kámen. „Myslíš si, že jsem šílená,“ řekla v momentě, kdy had zvedl hlavu a jazykem zkoumal okolní vzduch.
„Myslím si, že truchlíš. A myslím si, že se jednalo o velmi zbabělý čin.“
Neha pomalu mrkla a její prsty na hladkém hadím těle se zastavily. „Skutečně?“
„Eris nebyl mocný. Byl pohledný způsobem, jakým jsou muži velmi zřídka, ale jeho moc a síla nebyla příliš veliká. Tohle byl akt směřovaný proti tobě. Vrah chtěl ublížit tobě.“
„Můj chudáček Eris.“ Neha znovu začala hladit hada, kterého měla kolem krku. „Máš pravdu. Dokud nebudu znát identitu toho vraha, tak nemohu ve svém dvoře věřit nikomu… ale jestli k sobě mám pustit tvého šéfa špionáže, tak se se mnou musí svázat.“
„To,“ pronesl Raphael s něžností v hlase, která měla odpoutat pozornost od jeho zamítnutí, „nemohu povolit. Dokonce ani pro tebe ne. Je členem mé Sedmy.“
„Chránil bys ho i za cenu tisíce jiných životů?“ Teď byla Neha ledově chladná, racionálně uvažující a vypočítavá. Teď byla Archandělem Indie.
„Loajalita se nedá odložit tak snadno jako kabát.“ Z nějakého důvodu Raphaelova slova vyvolala na Nehy rtech slabý úsměv, který působil téměř upřímně. „Na svých mužích tolik lpíš, Raphaeli. Ale nikdy jsem nebyla schopná shledat v tvé věrnosti chybu.“ Její úsměv se změnil a stal se neproniknutelně temným. „Pak tedy dobře. V tom případě to musí být Mahiya.“
Tentokrát se odmlčel Raphael.
Erisovo dítě s Nivriti, připomněl Jason archandělovi, protože to nebylo téma, o kterém měli příliš mnoho důvodů mluvit. Je jí něco málo přes tři sta let.
„Chceš snad takhle mladou ženu anděla srovnávat s Jasonem?“ zeptal se nakonec Raphael.
„Ne, to nechci. Mahiya je jen palácová ozdoba, nic víc.“ Neha dovolila mladé krajtě olíznout krev, která jí ulpěla na prstech. „Ale jsem si jistá, že tě to štěně informovalo o jejím příbuzenském vztahu s mou rodinou. Pokud se s ní sváže krevní přísahou, bude mi to stačit.“
Raphael se Neze díval zpříma do očí. „Promluvím si s ním.“
Než Neha ukončila hovor, poklonila souhlasně hlavou královsky do strany. Raphael se otočil k Jasonovi, úhledně si složil křídla na zádech a řekl, „Prozatím je stabilní, ale to je jen dočasná situace. Čím více se tou vraždou bude zabývat, tím nebezpečnější se stane.“
„Jsem ochoten se podrobit krevní přísaze.“ Jednalo se o starobylý zvyk, který už se zřídka praktikoval i mezi těmi nejstaršími z andělského druhu – krevní přísahou Mahiye by se Jason stal v jistém slova smyslu součástí její rodiny a tudíž by se od něho vyžadovalo chránit zájmy této rodiny. Důvodem proč se tento zvyk už nepraktikoval, bylo to, že se příliš blížil k nucené intimitě -v dávných časech se krevní přísaha používala k posvěcení milostného vztahu dvojice.
Nicméně stejně jako všechna andělská práva a zvyky, byla i krevní přísaha daleko důmyslnějším výtvorem, než se na první pohled mohlo zdát. Zatímco spoutáním se tímto obřadem nemohlo zastavit ty, kteří měli zrádné úmysly, Neha svou nabídkou prokazovala Raphaelovi a jeho Sedmě velkou úctu.
Pokud by Jason svůj pobyt na jejím dvoře využil k pátrání a odhalení jakýchkoli chyb v obraně v její pevnosti, znamenalo by to z jeho strany vyhlášení války. A jakmile by se jeho porušení krevní přísahy rozneslo, ztratil by veškerý respekt, který si u nejstarších a nejmocnějších nesmrtelných vysloužil. To by byl velmi zásadní problém, obzvlášť pro šéfa špionáže. Velká část jeho informací přicházela právě od těchto nesmrtelných. A co by bylo horší, jeho agenti by se ocitli v daleko větším nebezpečí – přestože patřili k nejlepším, bylo nevyhnutelné, aby byli někteří z nich během plnění svých misí odhaleni. Zatímco v současné době by mohli být díky respektu, který staří andělé k Jasonovi chovali, jejich životy ušetřeny, v případě porušení krevní přísahy by je právě tito andělé nechali jako projev své nelibosti popravit.
Ozval se šelest Raphaelových křídel, který byl jediným důkazem archandělova překvapení nad Jasonovým souhlasem s tímto archaickým obřadem. „Nemusíš to dělat,“ pronesl archanděl. „Teď, když mám dostatek času ostatní varovat, by jí Kádr mohl být schopen kontrolovat. Krevní přísahou by ses dostal do velmi nebezpečné situace – pokud by Neha prohlásila, žes jí porušil, mohla by vyžadovat tvou popravu.“ Raphael zavrtěl hlavou. „Sám moc dobře víš, že s tvojí přítomností na svém území souhlasila příliš rychle. Chce tě mít ve své moci. Má v plánu tě využít, aby se mi pomstila.“
„Ano, s tím souhlasím.“ Jason si všiml Nehy vypočítavého pohledu a věděl, že žena Archanděl Indie si byla velmi dobře vědoma, co pro Raphaela jeho Sedma znamenala – pokud se Neha nemohla dostat k Eleně a nemohla tak ublížit jeho srdci, byla plně připravena jít po dalším nejcennějším cíli.
„Ale,“ dodal Jason, „Nehu možná pohání potřeba po odplatě, ale pořád je stvořením se ctí. Kdyby měla porušit slib bezpečí, který obnáší krevní přísaha, pošpinila by tím svou vlastní čest – a navzdory tomu, co tvrdí, na její cti jí záleží.“ Její čest byla vším, co jí zbylo.
„Jsi ochoten na to vsadit svůj vlastní život?“
„Ano, jsem.“ Stejně tak jako ostatní členy Kádru, sledoval Jason po celá staletí i Nehu. A proto věděl, že nebyla archandělem, který by vládl tvrdou rukou, když se daly použít mnohem rafinovanější metody. „U Nehy je mnohem pravděpodobnější, že se pokusí obrátit mě proti tobě nebo mě přesvědčit, abych sloužil jí.“
Raphael se setkal s jeho pohledem. „Bude to nebezpečná hra, založená na trpělivosti a síle.“
„Ale bude krátká.“ Jason už měl několik úvah o Erisově smrti. „Prohlásíme, že přísaha bude považovaná za splněnou v momentě, kdy odhalím vraha.“ Neha bude tuto podmínku očekávat. „Pokud během trvání toho pouta Nehu nezradím, neobsahuje tenhle zvyk nic, co by mi zabránilo pokračovat ve svých povinnostech.“
Raphaelův pohled byl tajemný. „Pořád je to nevýhodná dohoda… pokud se tam ovšem nechceš dostat ze svých vlastních důvodů.“
„Uvnitř její pevnosti se něco děje,“ přiznal Jason. „Samira se k tomu nebyla schopná dostatečně přiblížit. Jsem si téměř jistý, že Neha ví, že je můj špeh.“ Povolit jistý stupeň přístupu, nebylo u archandělů nic neobvyklého. Obzvlášť pak z důvodu, že mohli zasít semínka falešných informací a to pro ně znamenalo dobré pobavení a rozptýlení.
„Ta přísaha,“ pokračoval, „mi umožní přístup do vnitřních částí její pevnosti, a protože chci tamní dění jen pozorovat, nikoli do něho zasahovat, neriskuju žádné porušení.“ Do chvíle, než by byl schopen svá zjištění ověřit z jiného zdroje, by je nemohl využít, ale alespoň by si potvrdil, že se ve svých domněnkách nemýlil.
„Ocitneš se na velmi tenké linii.“
„To pro mě nebude problém.“
Raphaelova další slova byla věcná. „Nenechá tě se tam pohybovat bez dozoru. Tahle Mahiya tě bude všude sledovat.“
„Na tom moc nezáleží.“ Jason byl velmi nadaný a dokázal zmizet i uprostřed davu. Dokázal zůstat neviděný i v momentě, kdy stál přímo před osobou, která ho hledala. „Je poměrně mladá, a pokud vím, tak nikdy nebyla za hranicemi Nehy pevnosti.“ Jistě byla vyškolená v umění dvorských intrik a bylo velmi pravděpodobné, že nebyla palácovou „ozdobou“ – ale přesto nemohla doufat, že by se vyrovnala muži, který strávil celý život učením se, jak si získat náklonnost temnoty takovým způsobem, že se samotná noc stala jeho domovem.
„Nikdy jsem tě nijak nesvazoval,“ prohlásil Raphael, „a nezačnu s tím ani teď. Je to tvoje rozhodnutí.“ Pak se zamračil. „A co se týče Mahiyi – vzpomínám si, že si měl pochybnosti o zvěstech, které se týkali Erisova otcovství, protože jeho cizoložství nebylo nikdy prokázáno. Nivriti byla údajně popravena kvůli zcela jinému zločinu a to bylo měsíce před tím, než se na Nehy dvoře objevilo to nemluvně. Proč jseš si tím teď tak jistý?“
„Protože má svou krevní linii vepsanou ve tváři.“ Byly to především Mahiyny osobité oči, které prozrazovaly, kdo byl její otec. A prozradily to komukoli, kdo nebyl zaslepený strachem z hněvu ženy archanděla. „Také jsem během staletí od svých špehů zaslechl dostatek útržků informací, které potvrdily to, co jsem celou dobu viděl v jejím obličeji.“
Raphael zamyšleně přikývl. „Neha má svou reputaci a podle ní by neublížila žádnému dítěti – ať už smrtelnému, nebo nesmrtelnému – takže si dokážu představit, že by adoptovala dítě i za takovýchle podmínek jeho narození.“ Archanděl vzhlédl a řekl, „rozhodnutí je stejně na tobě, Jasone. Možná se ukáže, že tahle Mahiya bude znamenat tvůj pád – říká se, že intimita krevní přísahy je vskutku mocná.“
Jason neodpověděl, protože oba moc dobře věděli, že to bylo zhola nemožné. Po té, co pod paprsky tropického slunce vykopal hrob, už nikdy nikoho nemiloval. Od té doby už této emoci nerozuměl. Chlapec, kterým tenkrát býval se v jeho mysli zdál být vzdálenou fata morgánou. Nejbližší emoce, kterou kdy pocítil, byla jeho oddanost Raphaelovi. Ale během pozorování Dmitriho s jeho ženou, Raphaela s Elenou, Galena s Jessamy a kdysi dávno Illia s jeho smrtelnicí, věděl, že to nebylo ani trochu srovnatelné.
„Odletím během hodiny.“
„Pamatuj si,“ pronesl Raphael tichým tónem, který se prořízl vzduchem jako ostří, „že Neha není jen Královnou Hadů, ale také Královnou Jedů.“

A Jason se chystal dobrovolně vstoupit do jejího hnízda.

18 komentářů:

 1. Moc děkuju za překlad

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za překlad:)

  OdpovědětVymazat
 3. Moc děkuji za další kapitolu ;) Dráža

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji moc za skvělý překlad!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Skvělé ! ! ! Děkuji mnohokrát za překlad a další kapitolky ! ! !

  OdpovědětVymazat
 6. Moc a moc děkuji za překlad. Už druhá kapitola během týdne - to je paráda. Lidka

  OdpovědětVymazat
 7. Moc děkuji za překlad ☺

  OdpovědětVymazat
 8. Srdečná vďaka za preklad!!! :-) ;-)

  OdpovědětVymazat