Důležité info

Přesun stránek proběhl z : http://knizkyhezkycesky.blog.cz/

Archangels blade - 2/2 37. kapitola

Později odpoledne Honor vyzvala Dmitriho, aby si spolu zatrénovali.
A prohrála.
Ještě později večer ji pro své vlastní potěšení odvedl do jejich postele. A když si skousla spodní ret a zašeptala hlasem, který prozrazoval jak očekávání, tak i smyslné napětí, „měla jsem za to, že si říkal něco o sametovym bičíku?“ dychtivě se zmocnil jejích úst a vzduch v místnosti okamžitě provonělo sladké pižmo její touhy.

Vychutnával si tu vůni a přiměl ji, aby si lehla na záda – a aby se nesvázanýma rukama držela žbrdlinek na čele postele – a pak líbal a ochutnával každičký centimetr jejího těla. Začal na tváři, pokračoval k prohlubni na jejím hrdle a níž k jejím ztvrdlým bradavkám. Tam se zastavil a věnoval se jim, dokud z nich nebyly dva velmi vlhké a velmi vzrušené hroty. Pak pokračoval k jejímu pupíku, chvějícímu se uzlíčku nervů mezi jejími stehny, přes křivku kolene a nakonec se dostal až k ladně klenutému chodidlu.
Pak jí řekl, aby se otočila. Ale Honor s přerývaným dechem zavrtěla hlavou.
„Honor.“ Zazněl jeho rozkazovačný hlas.
„Ne.“ Její pronásledovaný pohled přetékal vzdorem, který pro něho představoval obrovskou výzvu. Její tělo bylo v tomto okamžiku velmi citlivé, a když jí lehce přejel prstem mezi nohami, trhla s sebou vzhůru, pevně zavřela oči a celé její tělo se napjalo v očekávání vrcholu. „Dmitri.“
„Ne,“ pronesl a stáhl od ní ruku pryč. Pak se k ní sklonil a pošeptal jí do ucha, „za neposlušnost nemůže následovat žádná odměna.“
Bez náznaku jakéhokoli studu ho políbila na tvář a pak na čelist. Její polibky byly něžné a vřelé a při dotyku jejích rtů se mu v černých kalhotách, které měl stále oblečené, zaškubal pták. Honor byla na rozdíl od něho zcela nahá, její kůže byla jako žhavé hedvábí a v žilách jí kolovala roztouženě horká krev, jejíž vůně byla erotickým lákadlem, kterému se nesměl podvolit.
„ A co vyjednávání, to by nefungovalo?“ Znovu ho políbila.
Přiložil jí dlaň na břicho a přitiskl jí zpět do přikrývek. „Právě si porušila další pravidlo.“ Přikázal jí, aby ležela bez hnutí.
„Nebudeš se mnou mít žádný slitování, mám pravdu?“ Zeptala se ho zastřeně, když se zvedl z přikrývek a vykročil směrem ke skříni… dodržela alespoň jeden slib, který mu na začátku dala – že zůstane v posteli.
„Znáš mě velmi dobře na to, než abys ode mě něco takového očekávala,“ odpověděl a sevřel v ruce rukojeť jemného, sametového bičíku, který nikdy dříve nepoužil. Stejně tak, jako nikdy dříve nepoužil nic, co se v jeho ložnici teď nacházelo. Pro Ingrede kdysi dávno vyřezal jejich společnou postel a pro Honor znovu zařídil celou tuhle místnost.
Přejel dlaní po sametovém materiálu bičíku a pak se jím švihl do dlaně, aby se ujistil, že jí nezpůsobí žádnou bolest, ale jen tu nejtrýznivější rozkoš. Jakmile se otočil a vydal se zpět k posteli, Honořin pohled se okamžitě stočil k nástroji, který držel v ruce. Prohnula se v bocích a tenhle jediný pohyb mu napověděl, že byla blízko vyvrcholení. Pousmál se a sametovým koncem bičíku jí začal přejíždět po těle. Začal na její hrudi a směřoval ke stehnům.
„Kde,“ zašeptal, „bys chtěla, abych začal?“ Obkroužil její ňadra. „Tady?“ Pak zamířil zpět k jejím stehnům. „Tady?“ Pak se vrátil o kousek výš, ale bičík si v ruce přehodil tak, aby se jí na nejcitlivějším místě mezi jejími stehny dotkl jeho rukojetí. „Nebo možná tady?“
Jakmile se jí dotkl, vykřikla a Dmitri věděl, že se nacházela na pokraji orgasmu. Stáhl bičík zpět, chytil ho za rukojeť a švihl rukou. Sametový konec políbil roztouženou kůži jejích stehen a Honořiny dozvuky výkřiku se změnily v zastřené sténání.
„Roztáhnout,“ nařídil.
Roztáhla nohy a zpříma se mu zadívala do očí.
Další pohlazení sametu namířil na vnitřní stranu stehna a sledoval, jak se v jejích očích barvy půlnočního pralesa začínala rozpoutávat bouře rozkoše. Znovu přesně zamířil, a když švihl rukou tentokrát… dopadl sametový konec na zvlhlé obliny mezi jejími stehny.
S výkřikem se rozpadla na tisíce kousků. Zatínala paže, protože se stále držela kovových žbrdlinek čela postele, její ňadra byla zrůžovělá extází a prohýbala se v zádech.
Chtěl, aby sjela každou vlnu své rozkoše, aby z ní vyždímala i poslední kapičku, a tak švihl rukou ještě jednou, tentokrát přes její ňadra.
Zmítala se rozkoší a byla absolutně nádherná. Pustil bičík na zem a svlékl ze sebe oblečení. Pak nasměroval své boky mezi její stehna, a zatímco jejím tělem ještě stále zmítaly chvějící se dozvuky orgasmu, do ní vnikl. Její vnitřní svalovina se kolem něho těsně sevřela a málem ho připravila o veškerou kontrolu. Jenže Dmitri měl celá staletí na to, aby se naučil ocelové sebekontrole a hodlal si rozkoš téhle noci plně vychutnat. Když se v ní začal pomalu a mělce pohybovat – tak, aby ji znovu rozvášnil, ale nepřivedl na vrchol – zasténala a pevně se ho chytila. O dlouhých deset minut později už jim po tělech stékaly kapky potu a žena, která pod ním ležela na zádech a zcela mu patřila, zatínala ruce do přikrývek a pokoušela se ho nohama, které měla omotané kolem jeho boků přinutit, aby do ní vnikal hlouběji. „Rychleji.“
„Já jsem vyhrál při našem tréningu,“ zašeptal. „To znamená, že si s tebou můžu dělat, co chci.“ Sklonil se k ní a slízl krůpěj potu, která jí stékala po hrdle. „A právě teď, si tě chci brát pomalu.“
Dýchala přerývaně a snažila se vsunout dlaň mezi jejich těla. Popadl ji za zápěstí a přitiskl jí ruku nad hlavu. Pak vzal i její druhé zápěstí a držel jí je obě nad hlavou v jedné ruce. „Zlobivá holka.“ Díval se jí zpříma do očí a znovu do ní pomalu vklouzl, načež následoval její tichý frustrující sten.
 „Bojíš se?“ zeptal se vážně, protože jí zcela omezil v pohybu.
„Ne.“ Prohnula se v zádech a kousla ho do čelisti. „Ale ty by ses měl bát.“
Dmitri zakroužil boky. Ze způsobu jeho milování zavírala oči a zvedala ňadra vstříc jeho rtům. Využil toho, a zatímco ji mučil pomalými pohyby svého ptáka, sál a něžně okusoval její bradavky. Když pak zvedl hlavu a zmocnil se jejích úst, vsála jeho jazyk… a pak udělala něco, co ho naprosto vždy dokázalo připravit o veškerou kontrolu. A to dokonce i předtím, než byl Stvořený. Mazlila se s jeho hrdlem a nakonec ho stiskla zuby v místě, kde mu pulsovala žíla a olízla ho tam jazykem.
Zavrčel, propustil ze sevření obě její zápěstí, zaťal jí ruku ve vlasech a odtáhl jí od svého krku – opatrně, aby jí nijak neublížil – a zároveň se do ní zabořil až po kořen.
Zalapala po dechu. „Oh, Bože.“
„Jak,“ zašeptal a druhou rukou jí přizvedl nohu v koleni, aby jí pro sebe víc otevřel, „si věděla, že to máš udělat?“ Byl to velmi specifický druh doteku, který objevili spolu s Ingrede. V letech, která následovala, se k jeho hrdlu pokoušely dostat mnohé ženy – včetně Favashi – ale on to nikdy, nikdy nedovolil.
Dokud se o to nepokusila Honor.
„Odmítl ses znovu zamilovat, Dmitri.“ Zašeptala a její slova měla dopad střelného zranění. „A tak jsem se k tobě musela vrátit zpátky… manželi.“
Celé jeho tělo ztuhlo. „Ne.“
Honořinu reakci na svou jednoslovnou a hrubě vyřčenou odpověď, by nikdy nedokázal předvídat. „To je v pořádku.“ Vzala něžně do rukou jeho tvář a usmála se na něho. V jejích očích se zračila tak hluboká láska, že ho napadlo, že by se v té třpytící se půlnoční zeleni mohl utopit. „Nemusíš mi věřit. Nebo si dokonce můžeš myslet, že jsem šílená, jen mě nech tě milovat.“
Její další slova byla zašeptaná ve starověkém jazyce, jehož dialekt se používal jen v jedné malé vesnici, která se již před dlouhou dobou proměnila v prach – a už ho neznal nikdo jiný, než Dmitri. Jenže zpěvný rytmus, se kterým splýval z Honořiných rtů, zněl, jakoby se divoce proháněla po stejných loukách, jako on. Jakoby tančila pod stejně jasně žhnoucím sluncem, jako on, „když se jednalo o tebe, tak jsem byla vždycky trochu šílená.“
„Já nemůžu-„ začal, protože to, co mu tu nabízela, bylo příliš mnoho. Byl to příliš bolestivý dar.
„Ššš.“ Zajela mu prsty do vlasů. „To je v pořádku.“
„Ne.“ Nebylo to v pořádku, a dokud nebude mít všechny odpovědi, po kterých toužil, tak ani nebude.
„Tak tvrdohlavý.“ Pak ho něžně, ale hluboce políbila. Když chtěl opustit její tělo, tak si ho nohama, které měla obtočené kolem jeho boků, přidržela v sobě. „To jsem měla od muže, který kdysi za rozbřesku šplhal po úbočí skal, jen aby mi přinesl divoké květiny, rozhodně čekat.“
Celé jeho tělo se zachvělo pod tíhou vědomí a vzpomínek z předešlého života, které poznal v jejím pohledu, v jejích dotecích i v jejím hlase. Všechny ty drobné detaily, které dělala, a které oživovaly jeho vzpomínky - jako například ozvěna Ingridiny radosti, která mu lámala srdce na kusy, když to ve skutečnosti byla Honor, kdo se smál. Hloubka, do jaké ho znala… všechno se to najednou poskládalo dohromady a zanechalo po sobě jen syrovou touhu.
„Nech mě, dát ti, co potřebuješ, manželi. Čekala jsem už dost dlouho.“
Její teskná slova se mísila s exkluzivní touhou, která prozpěvovala jeho krvi.
„Napij se ze mě.“
Po jejích slovech se přetrhla i poslední vlákna jeho kontroly. Zavrčel a vnikal do ní znovu a znovu a znovu, až kolem něho zatínala svou jemnou vnitřní svalovinu a jeho se zmocnil tak mocný a uspokojivý orgasmus, že si vůbec nepamatoval, že by jí do hrdla zanořil své špičáky. Ale pak ho s dravostí zuřivé bouře zasáhla ovocná a divoká chuť její krve a on znovu ztvrdl.
Když se v ní Dmitri začal znovu pohybovat, vyvalila oči. Jeho špičáky jí do těla vyslaly vlnu smyslné rozkoše – tekuté, návykové, s příchutí hříšného sexu a všeho delikátně nemravného… a tak hrozně odlišného od toho, co zažila v té temné díře, že jakékoli porovnání by bylo naprosto nemožné.
Jakmile se jí ta vlna začala šířit chvějícím se svalstvem a příjemně vyčerpaným tělem, cítila, jak pohyb jeho tvrdého vzrušení doprovodila její nová tekutá touha.
„Pane Bože, Dmitri.“
Jeho silné a dlouhé vzrušení se tlačilo skrz její naběhlé tkáně, které do jejího těla vysílaly pronikavé záchvěvy extáze. Stále k ní byl skloněný a krmil se z jejího hrdla. Zajela mu prsty do vlasů a přidržovala si ho u sebe. Spalující erotičnost tohoto momentu okořenila divoká něžnost. V tu chvíli se Dmitri napil zhluboka a Honor se prohnula v zádech.
Z hrdla mu vyšel tichý, hluboký zvuk spokojenosti, odtáhl od ní hlavu… a pak do ní přirážel, dokud se jí nezmocnil zdánlivě nikdy nekončící orgasmus.
Celé její tělo se stále chvělo z erotické rozkoše, kterou právě prožila, ale Dmitri se sklonil k jejímu hrdlu, olízl malé ranky, které tam po svém krvavém polibku zanechal, vsál její kůži a pak zvedl hlavu. „Ještě jsme neskončili,“ zapředl jí do ucha v momentě, kdy jí sklouzly nohy z jeho boků, protože byla příliš vyčerpaná na to, aby je tam ještě udržela. Sáhl mezi jejich těla a stlačil mezi prsty, které znaly její tělo až příliš dobře, její citlivý klitoris. Okamžitě ji zasáhl další velmi bouřlivý orgasmus. „Víc už nesnesu.“ Zaúpěla.
„Lhářko.“ Zakroužil boky a ona k němu okamžitě zvedla ruce a začala ho hladit po hrudi a po pažích.
Měl nekonečnou trpělivost a tentokrát jí nehodlal dát, co po něm chtěla. Ne dříve, než za dalších půl hodiny, když sála kůži na jeho hrdle, škrábala ho nehty do zad a vyhrožovala mu, že na něho použije svůj nůž. Teprve pak z ní k jejímu frustrovanému výkřiku vytáhl svého ptáka, roztáhl jí doširoka nohy, sklonil hlavu a vsál do úst její klitoris.

Ten erotický šok byl tak intenzivní, že jí sežehl nervová zakončení a za očními víčky jí explodovaly barevné ohňostroje. Byla si celkem jistá, že na kratičký okamžik ztratila vědomí, a když nakonec omámeně otevřela oči, cítila, jak do ní její krásný a nebezpečný Dmitri znovu majetnicky vnikl.  

19 komentářů:

 1. Díky moc za překlad další kapitolky ! ! !

  OdpovědětSmazat
 2. Tak toto bola dokonala kapitola. Dakujem

  OdpovědětSmazat
 3. díky za pokračování, míša

  OdpovědětSmazat
 4. Děkuji za skvělý překlad ! viki

  OdpovědětSmazat
 5. Skvělé, díky moc za pokračování kapitoly, když si představím, že už nám chybí pouze jedna kapitola, tak jsem docela nešťastná.
  Ale doufám, že se bude pokračovat s novou knihou této serie :-)

  OdpovědětSmazat
 6. MOC DÍKY ZA PŘEKLAD.

  OdpovědětSmazat
 7. Děkuji za překlad :)

  OdpovědětSmazat
 8. Ďakujem za preklad. Lenka :-)

  OdpovědětSmazat
 9. Knihomolka.36519. února 2015 21:11

  Díky za krásný překlad a těším se na pokračování.

  OdpovědětSmazat
 10. Děkuji moc z překlad.

  OdpovědětSmazat
 11. Mockrát děkuji za celý překlad další kapitoly. Renca :-)

  OdpovědětSmazat
 12. Děkuji moc za skvělý překlad!!!

  OdpovědětSmazat
 13. Srdečná vďaka za preklad kapitoly!!! :-)

  OdpovědětSmazat