Důležité info

Přesun stránek proběhl z : http://knizkyhezkycesky.blog.cz/

Archangels Storm - 10. kapitola

10
„Erisův palác byl sice dobře střežený,“ začal Jason, „ale nebyl neproniknutelně střežený.“
Nehy rty se stočily do nepobaveného úsměvu. „Má pravidla by porušili jen ti, kterým nezáleží na jejich vlastním životě. Chceš mi naznačit, že jich bylo více, než jen Erisův vrah?“
„Zatím ti nemohu poskytnout žádné detaily.“ Jason se Neze díval zpříma do očí způsobem, jakým se neodvážil nikdo jiný z dvořanů. Dokonce ani její nejbližší poradci. Mahiye se z jeho riskantního chování stáhl žaludek. Přestože pro ni byl cizincem, který se ničím nezasloužil o její loajalitu, nechtěla, aby mu bylo ublíženo. Jednalo by se o znesvěcení překrásného, divokého stvoření, které by nikdy nemělo být uvězněno, jeho vůle zlomená.

Nicméně Neha se místo jakékoli odpovědi rozesmála a v pohledu jí zazářilo uznání. „Všech sedm vás je tak arogantních.“
Mahiya vytušila, že jí uniklo něco zásadního, ale nebyla schopná odhalit, co to bylo, a proto Nehu s Jasonem jen tiše následovala. Nehy téměř celá bílá křídla byla zářivým kontrastem těm Jasonovým černým a stejně tak jím byl i její jednoduchý, třpytivě korálový, bezchybně střižený oděv.
„Jak se má Dmitri?“ zeptala se Neha a její tón hlasu byl ostrý jako skalpel.
Jasonova odpověď byla pro Mahiyu velmi nečekaná. „Stále si mu neodpustila, že se vrátil k Raphaelovi?“
Neha se znovu rozesmála a blyštivé ostří v jejím hlase se přeměnilo do prvního skutečně pobaveného tónu, který u ní od Anoushkiny popravy slyšela. „Říkala jsem si, že ta dvě zdivočelá štěňata se k sobě hodila a měla jsem pravdu, že ano?“ aniž by čekala na jeho odpověď, ještě dodala, „nicméně, na svou svatbu mě měl pozvat.“ Z jejích slov zaznívala nebezpečná zdvořilost.
„Ano, to měl. Ale jen před pár dny se ho pokusil zabít upír právě z tvého dvora.“
Neha zvedla hlavu a její úsměv byl stejně chladný jako kobra stočená do klubíčka v košíku na rohu terasy. „Copak věří, že já bych se schovávala za někoho, jako byl Kallistos?“
„Pravdou je,“ pronesl Jason, „že Dmitri tě měl vždy raději, než jakéhokoli jiného člena Kádru – ale, navzdory krátkému příměří, které je spojené s mou přítomností zde, nejste s Raphaelem v současnosti zrovna nejlepšími přáteli.“
„Politikaříš, Jasone?“
„A jsem v tom velice dobrý.“
Neha se na moment odmlčela. „Samozřejmě, že jsi.“ Její hněv byl nahrazen chladným uznáním. „Šéf špionáže, který by se neorientoval v politice a  nedokázal by si všimnout drobných rozdílů, by byl nepoužitelný.“
Jason na její zcela zřejmá slova nezareagoval a místo toho se vrátil k předešlému tématu. „Když Dmitri zjistil, proč se chystám do tvého teritoria, žádal mě, abych ti vyjádřil jeho soustrast. Řekl, že si bude Erise navždy pamatovat jako výborného bojovníka s mečem, který byl vždy vítaným oponentem.“
Mahiya viděla Erise tančit s ostřím uvnitř jeho paláce a elegance jeho pohybů byla přímo oslnivá. Jednou dokonce viděla na nádvoří soupeřit Erise s Nehou. Jejich meče i těla se pohybovala v harmonii, která – na kratičký okamžik – odhalila, jak se ti dva do sebe mohli zamilovat.
„Už jsem zapomněla,“ zašeptala Neha, „že tohle měli Dmitri s Erisem společné. Dva zcela rozdílní muži spojení krásou ostří.“
„Také mne zaúkoloval, abych se zeptal, zda bys ho a jeho nevěstu přivítala ve svém teritoriu – až budeš znovu přijímat hosty.“
„Když se tak hezky ptá, bude mi potěšením je tu přivítat,“ odpověděla Neha, ale Mahiya poznala, že byla Dmitriho žádostí skutečně potěšená. Vůdce Sedmy byl prý cynický, chladnokrevný bastard, který nevěřil nikomu a ničemu, a přesto respektoval Nehy čestné chování natolik, že by na její teritorium přivedl ženu, kterou učinil svou manželkou.
„Vyřiď mu,“ pronesla žena archanděl, „že pokud mne oba poctí svou návštěvou, budu ráda. Mé neshody jsou s Raphaelem, ne s Dmitrim.“
Jason přikývl. „Tvou zprávu mu předám. Nezdržuji tě od tvých lidí?“
„Ne.“ Neha zavrtěla hlavou a poodstoupila od něho na vzdálenost křídla. „Veřejná slyšení jsem odložila. Doprovodíš mne do Guardiana, kde plánuji zůstat přes noc s Erisem.“ Pak roztáhla křídla, bezchybně vzlétla z místa a Jason hned po jejím boku. Mahiya byla pomalejší, ale nesnažila se je dohnat, protože při představě, že směřovali do Guardiana, se jí stáhl žaludek. Aby zahnala své myšlenky, sledovala ruch města pod sebou. Kdysi dávno neslo jiné jméno, ale po mnoha staletích, kdy se nacházelo ve stínu Archandělské Pevnosti, se jednoduše stalo Archandělským Městem.
Nebylo žádným překvapením, že se v něm odrážel Nehy vkus. Kromě rezidencí mocných upírů a andělů, kteří žili mimo pevnost, byla většina budov malá a jednopatrová. Byly to ladné stavby z kamene, které přežily tok času. Jako každé město, mělo i to Archandělské úzké uličky i široké hlavní třídy, ale nic nebylo zničené nebo špinavé. Voda v jezeře byla krásně čirá a tak čistá, že by se z něho dalo pít.
Na druhé straně objímala přírodní okraj hor rozlehlá Pevnost a ta v sobě také nesla otisk své paní. Guardianská pevnost byla v porovnání s ní skromná a neokázalá. Guardian byl s hlavní pevností propojen podzemními tunely, které zůstávaly zahaleny rouškou tajemství, pro které už zemřelo nespočet mužů – Mahiya o nich věděla jen proto, že se o nich jednou zmínil Eris. Stalo se to během vzácného okamžiku, kdy utápěl svou zuřivost v láhvi.
„Místo toho, abych se pokusil uletět, jsem měl počkat na vhodnou příležitost a využít podzemní tunely!“
„Tunely?“
„Tunely vedoucí do Guardiana, ty hlupačko!“
Eris jí odmítl říct cokoli dalšího, ale Mahiye se podařilo přimět Vanhi, aby jí existenci zmíněných tunelů potvrdila. Ale mateřsky smýšlející upírka věděla jen o jednom přístupu – zevnitř paláce Klenotů. Kdyby byl přístup do tunelů na Měsíci, vyšlo by to nastejno.
Mahiya sledovala, jak Neha s Jasonem obkroužili výše posazenou pevnost Guardiana. Byla uchvácena rozpětím jeho křídel i čistou efektivností jeho techniky letu. Ani jediný jeho pohyb nepřišel nazmar. Rozhodně nechtěla, aby ji tenhle muž někdy pronásledoval v oblacích, protože by bylo nemožné mu uniknout.
Vyrazila vpřed, podletěla je a přistála uprostřed Nehy soukromého nádvoří uvnitř pevnosti, ze které jí i v tomto okamžiku začal po zádech stékat chladný pot. Její rozhodnutí přistát nebylo důvodem, proč je podletěla. Nikdy nesměla letět výš, než žena archanděl – tuhle lekci se naučila osudného dne svých stých narozenin, kdy oficiálně překročila hranici dospělosti a ztratila ochranu Nehy neochoty ublížit dítěti.
Tahle lekce byla přímo brutální. Velitel Gardy rozhodl o jejím trestu – že jí budou bičem stažená záda z kůže. Mahiya už dávno pochopila, že žila jen proto, že to Neha trpěla. Tuto krutou pravdu se dozvěděla od chůvy, která byla přesvědčená, že by měla znát své místo ve světě a její dar byl drsnou laskavostí.
„Nikdy nezapomeň, že cokoli uděláš, nikdy ji nepotěšíš. Pro ni nejsi dítětem, které by mělo být ochraňováno, ale konstantní připomínkou zrady, která ponížila archanděla. Soustřeď se pouze na přežití.“
A když Mahiya stála přivázaná k bičovacímu sloupu a po zádech jí stékaly proudy krve, došlo jí ještě něco dalšího. Neha ji chtěla pokořit. Chtěla z ní udělat živoucí varování o tom, jakou cenou přinášela zrada. Nahlas nikdy nevyřčené tajemství o jejím původu znalo dostatek lidí na to, aby bylo Nehy varování dostatečně srozumitelné.
Přežiju a přežiju nedotčená.
Tuhle přísahu sama sobě učinila v momentě, kdy na její záda znovu a znovu dopadaly kruté rány biče. A byla to přísaha, kterou se jí dařilo dodržet. Odmítala Neze dovolit, aby jí přetvořila do nelibého odrazu své vlastní nenávisti. Mahiya dovolila ženě archandělu uvěřit, že se jí podařilo jí zlomit. Bylo to strategickým tahem na šachovnici, který ji nestál nic víc, než vlastní hrdost… a hrdost byla nepoužitelným prostředkem v boji o samotnou existenci.
Jason přistál až po Neze, ale to se předpokládalo – očividně se v tomto momentě choval jako její stráž. Ignoroval Mahiynu přítomnost a nevěnoval jí ani jediný pohled.
Sevřely se jí vnitřnosti a v tu chvíli věděla, že byla tím nejpatetičtějším hlupákem. Co přesně čekala, že se stane? Že s ní bude dál jednat s nevysvětlitelně přitažlivým respektem i po té, co bylo zcela zřejmé, jak málo pro Nehu znamenala?
„Jasone.“ Neha královsky poklonila hlavou a vstoupila do paláce, který využívala, když byla na Guardianovi. Právě začalo její bdění u Erisova těla.
Mahiya polkla vztek, který by mohl všechno zničit a zeptala se, „přeješ si vrátit se do Archandělské Pevnosti?“
Jason přikývl a oslepující rychlostí vzlétl do oblak. Srdce jí skočilo až do krku. Byl rychlejší, než Neha. Její vzlétnutí v porovnání s tím jeho působilo dětsky a bolestně, ale přesto se vznesla a zamířila skrz křišťálově čirou oblohu zpátky k pevnosti. Jason vyletěl tak vysoko, že nebyl víc, než tečkou v obrovské vzdálenosti a objevil se až na poslední chvíli, kdy se začal řítit k zemi jako šíp. Nakonec čistě přistál před jejím – jejich – palácem. Celé okolí se zdálo opuštěné. Po té, co bylo Erisovo tělo pryč, se stáhly i stráže.
Jason si složil svá křídla a čekal až Mahiya udělá to samé. Pak se k ní otočil čelem. „Copak v sobě nemáš, dostatek sebeúcty na to, abys Neze nedovolila, aby s tebou jednala jako s něčím, co si seškrábla z podrážky bot?“ pronesl tichým a odměřeným tónem hlasu.
Šok z toho nečekaného úderu byl tak intenzivní, že si připadala, jako by jí udeřil pěstí do hrudníku, rozdrtil jí žebra a jejich ostré konce se vzápětí začaly prořezávat jejími vnitřními orgány.
Jason si svou chybu uvědomil v okamžiku, kdy promluvil. Mahiyna tvář zbledla do nepřirozeného odstínu šedi a její dýchání bylo trhané.
Už dlouhou dobu se mu nestalo, že by promluvil bez přemýšlení. Uvědomoval si, že dovolil svému hněvu, který pramenil z toho jak, Mahiya smířlivě přijímala Nehy zacházení, aby zatemnil jeho myšlení. Přistoupil k ní o kousek blíž a roztáhl křídla, jakoby si je potřeboval protáhnout. „Někdo nás sleduje.“ Jeho tón hlasu zněl jako svištění biče. „Nedovol jim, aby tě takhle viděli.“
Mahiya nad jeho krutě vyřčeným rozkazem jen zamrkala, ale hned po té se vypnula a vypadala, jakoby jí byla do páteře zabodnutá ocelová tyč. Jen její žlutohnědé oči prozrazovaly divokou zuřivost. „To byla zkouška, šéfe špionáže? Pokud ano, tak jsem selhala.“
Takže se znovu setkáváme, skutečná Mahiyo. „Mohl jsem se vyjádřit jemněji, ale to by nezměnilo podstatu mé otázky.“
Mahiya zvládla svou zuřivost držet pevně pod kontrolou a místo toho, aby vykročila směrem k soukromí jejich paláce, se vydala po vydlážděné cestě, která vedla do zahrad na nádvoří. Celá oblast byla obsypaná jasnými, šťavnatými květy, které se vysmívaly pouštnímu klimatu. Voda, která stékala po stěně altánu, nabízela chladné osvěžení. „Mám ti snad poděkovat za to, že si mě nazval bezpáteřním zbabělcem?“
„Ne,“ odpověděl. Jeho vlastní vztek už byl také pod kontrolou, ale to neznamenalo, že byl méně nebezpečný. „Ale přeci musíš vědět, že slabina - ať už skutečná, nebo předstíraná, přitáhne predátory.“ A archandělé byli alfapredátory této planety. „Neha dokáže ocenit ty, kdo se jí umí postavit a ty máš na to, abys to udělala.“ Mahiya byla asi tak bezpáteřní, jako byl on hloupý. „Nemáš důvod k tomu, abys hrála zlomenou.“
Mahiye se ve tvářích objevila rudá barva a zaťala ruce do pěstí. „Nemysli si, že po jednom dni vynucené intimity krevní přísahy o mně nebo o mém životě něco víš, můj pane.“ A s těmito chladnými slovy odešla pryč ze zahrady. Jason jí následoval chodbami pevnosti, které vedly tak hluboko dolů, že byl přesvědčený, že museli sestoupit na úroveň Paláce Klenotů.
Až do okamžiku, kdy se zastavila před bohatě zdobenými dveřmi, jejichž vyřezávaný motiv připomínal štíhlé vázy zdobené achátem a něčím, co vypadalo jako zelený turmalín, si nevyměnili žádná další slova. Dveře byly otevřené dokořán, ale úhel, ve kterém se s Mahiyou zastavili, je skryl z dosahu pohledů lidí uvnitř. Jason této situace využil k tomu, aby prostudoval místnost i s jejími obyvateli. Byla prostorná a s relativně málo kusy nábytku a vyúsťovala do rozlehlého balkónu, skrz který tam proudil sluneční svit. Dalším zdrojem světla byly drobné čtverce mřížkovaného okna po pravé straně. Osvětlení celé místnosti bylo jasné, ale ne příliš jasné - bylo pozlátkem andělů a upírů, kteří stáli, mluvili a smáli se v párech nebo v malých skupinkách. Všichni byli oblečeni v drahých látkách, které se leskly a třpytily. Ve vlasech a v uších se jim jako úlomky ledu blýskaly diamanty.
„Dvořané,“ pronesla Mahiya ledovým hlasem. „Soukromé shromáždění, kde se mohou předvést, aniž by tím urazili Nehu. Mohu tě představit.“
Jason její nabídku odmítl zavrtěním hlavy a popošel o pár kroků doprava – ke dveřím, o kterých doufal, že povedou přímo na balkón, který byl po obvodu místnosti s dvořany. Ukázalo se, že vedly na malý balkónek, který s tím hlavním, který zahlédl na konci místnosti, nebyl propojený, což bylo pro Jasonovy záměry ještě vhodnější. Prošel balkónovými dveřmi, opřel se o sluncem vyhřátou kamennou zeď balkónu hned vedle mřížkovaného okna a poslouchal. Po celou dobu si byl velmi dobře vědom Mahiyny mlčenlivé přítomnosti po jeho boku. Byla stejně tichá, jako byla v přítomnosti Nehy. Jeho znovu probuzený hněv nad jejím chováním byl hluboce zakořeněný. Po téměř sedmi stech let života se vzpomínkami, které nikdy nevybledly, věděl, že jeho zuřivost pramenila z památky na jinou ženu, která nebojovala proti násilí, jež na ní bylo spácháno.
„On za to nemůže, Jasone. Jeho srdce se zmocnila ošklivá temnota… ale my ho před ní můžeme zachránit tím, že ho budeme milovat.“
Nehy chování k Mahiye nebylo tak okaté, jako by byly fyzické útoky, ale její osobnost by dokázalo poškodit úplně stejně.
„… fámy o tom, že měl milenku.“
Jason potlačit svůj hněv a soustředil se na hlasy zevnitř místnosti.
„To je směšné. Kdo by riskoval kvůli něčemu tak povrchnímu jako je sex popravu?“
„Možná Komal. Přeci víš, jak moc je od doby, kdy jí Neha vyhnala toho upíra, co ho chtěla dostat do postele, rozzuřená.“
„Komal je sice hlupačka, ale nemá sebevražedný sklony.“
Jason naslouchal téměř celou hodinu, ale už neslyšel nic dalšího, co by bylo stejně explozivní jako tato krátká konverzace. „Kdo je Komal?“ zeptal se Mahiyi hned jak se ocitli z doslechu dvořanů.
„Upírka, která je součástí užšího okruhu dvořanů už půl století. Její krása je značná a ona se jí naučila zneužívat k manipulaci s muži. Řekla bych, že tak docela nechápe, že Neha není tak snadno ovlivnitelná jako jsou muži.“ Po svém prohlášení ho obdařila pohledem, který nebyl tak obezřetný, jak se od ní naučil očekávat. V jejích žlutohnědých očích byly stále přítomné zbytky ledu.
„Vezmu tě k ní, jestli si to přeješ.“
„Ano, přeji.“ Jason pocítil, jak v odezvě na její hněv začal znovu vřít i ten jeho vlastní, a když Mahiya trhla hlavou a vykročila vpřed, věděl, že to na něm poznala. Její zdrženlivě ostýchavé chování bylo v ten moment zapomenuto. Ačkoli to nemohla tušit, její ukázka temperamentu utišila ten jeho.
„Tady ji máme.“ Mahiya ukázala na ženu, jdoucí uprostřed otevřené chodby, která poskytovala výhled na město pod nimi.
Komal se ukázala být přesně taková, jak ji princezna popsala – smyslně vyzývající žena s havraními vlasy, rudými rty, medově zlatou pokožkou a nebezpečnými křivkami. Žena, na které vampyrismus předvedl krásu svého exotického polibku a také žena, která byla rozmazlená takovým způsobem, že když ji Jason okamžitě nepadl k nohám, ublíženě našpulila rty.
„Oba moc dobře víme, že tahle šedá myš tě nemůže nikdy uspokojit,“ zapředla s jedovatou sladkostí v hlase. „Slibuju, že ti ukážu takovou rozkoš, jakou jsi nikdy dříve neochutnal.“
Jason zíral na ruku, kterou k němu zvedla, aby se ho dotkla, tak intenzivním pohledem, že Komal zbledla a pustila ji zpět k tělu. Pak se zadíval do jejích okázale hnědých očí, které bezpochyby svedly mnohé muže rovnou do pekla.

„A Erisovi si ji také ukázala?“

14 komentářů:

 1. Super ! ! ! Díky moc za překlad další kapitolky ! ! !

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji . Dráža

  OdpovědětVymazat
 3. Díky moc , že i při tvém vytížení si najdeš čas na překlad, pro nás co tuto serii milujeme. Díky moc a těším se na další kapitolku, až dovolí čas :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Moc děkuju za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. Moc děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 6. Knihomolka.3659. srpna 2015 12:47

  Díky za překlad. A už se těším na další kapitolu :)

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji ♥, Suzy

  OdpovědětVymazat
 8. ďakujem za preklad:-)

  OdpovědětVymazat
 9. Srdečná vďaka za preklad!!! :-) ;-)

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji moc za skvělý překlad!!! :-) :-)

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat