Důležité info

Přesun stránek proběhl z : http://knizkyhezkycesky.blog.cz/

Angels Dance - 16. kapitola

Kapitola 16
Illium Galenovi pověděl o věcech, o kterých se Jessamy ve svých dopisech nezmínila – o tom, že několik dalších mužů, jak andělů, tak upírů, se jí opakovaně snažilo začít dvořit. Jediným důvodem, proč Galen modře okřídleného anděla neumlátil za to, že byl poslem takových zpráv, bylo to, že mu je Illium řekl se zamračením výrazem a ještě dodal, „Jessamy je příliš zdvořilá na to, aby je poslala do háje, ale každý z těch mužů si je dobře vědom toho, že když na ni budou naléhat příliš a přivedou ji do rozpaků, tak si na ně počká Dmitri.“

A Galenovi vzápětí došlo, že než Illium opustil Útočiště, byl Jessamyným ochráncem on. „Děkuju ti.“
Illium ho obdařil nasupeným pohledem a vycenil na něho zuby. „Máš představu, kolik lidí mi říká Bluebelli?!“
Galen se rozesmál a uvědomil si, že zatímco nedával pozor, se tenhle pohledný anděl, který působil jako ozdoba, ale bojoval jako naleštěné, elegantní ostří, stal jeho přítelem. „Pojď se mnou a můžeš se při tréninku, pokusit o odplatu.“
S podzimem se přikradla chladná rána a zemi pokryl nespočet odstínů červené, hnědé a okrové. Galenova práce s Raphaelovými jednotkami stále pokračovala, ale myslí se upínal ke komínku dopisů a ke sbírce pírek v nachové i krémové barvě. Jessamy to se slovy uměla. Ale Galen k sobě musel být upřímný – tento fakt totiž nedokázalo změnit vůbec nic – on byl prvním mužem, který vzal Jessamy létat do oblak. A v době, kdy se do Útočiště vrátí zpět, už bude Jessamy létat i s jinými muži… a tak bude mít jeho historička možnost si vybírat.
Přesto, že ho představa Jessamy v náruči jiného muže ubíjela, tak chtěl, aby tuhle možnost měla. Chtěl, aby si mohla zvolit, s kým bude - aby nikdy nelitovala toho, že si vybrala jeho. Přes všechnu jeho neotesanost a upřímnost nesla každá buňka jeho těla její jméno a on potřeboval, aby k němu cítila to samé.
Jessamy sledovala, jak podzim vystřídala krutá zima. Otevřela své knihy o historii a začala psát o všech událostech, které se staly během předchozího ročního období. Mír stále přetrvával. Všichni archandělé měli spousty práce se sledováním Michaely, ze které se skutečně stal archanděl a vstoupila do Kádru a jejich politiky.
Daleko na severu, napsala, přestože byl střed zimy, tančila obloha jasnými barvami, ale v momentě, kdy Michaela dospěla do své plné síly, tančila barvami nebesa po celém světě. Nezáleželo na místě, zda na severu, nebo v tropech, zda v noci, či v poledne. Na celém světě se obloha zbarvila do indigově modré, rubínové rudé i brčálově zelené a svět se v tom momentě změnil v barevný sen.
Samozřejmě se přihodily i další věci, ale v porovnání se zrozením nového archanděla, byly nicotné. A přesto se o nich zmínila s nestranností historičky. Při některých slovech, která byla nucena zaznamenat, se jí po tvářích koulely neslyšné slzy, ale jejich rasa obývala svět již příliš dlouho a ztráta a smutek patřily k jejich existenci stejnou částí, jako radost.
Její vlastní bolestná touha stále narůstala. Každičký den obracela pohled k nebesům a doufala, že spatří Galenova šedá křídla. A to i přesto, že věděla, že vzal Raphaelovy jednotky na zimní pochod. Chtěl, aby byli připravení i na boj v krutých podmínkách.
„Jessamy.“
Zvedla hrot pera z papíru a zadívala se do tváře anděla, který byl o pět set let starší, než ona. Nebyl to žádný krasavec, ale byl velmi podmanivý a taková schopnost přicházela s časem a zkušenostmi.
„Ano?“
Natáhl k ní ruku. „Pojď se se mnou proletět.“
Galen chtěl s ustupující zimou pohledem probudit okolní svět k životu. Ale rychlejší nástup jara by mu nepřinesl nic dobrého. Musel se na Raphaelově teritoriu zdržet ještě jedno roční období. Potřeboval se ujistit, že všechno, co archandělovy lidi naučil, zapustilo kořeny. „Vrátím se kdykoli bude třeba,“ řekl Raphaelovi, zatímco divoce přecházel tam a zpět po skalním útesu, ze kterého byl nerušený výhled na Věž, jež vystupovala z ostrova na druhé straně mocně bouřící řeky. „Ale byl bych rád, kdybych mohl trvale zůstat v Útočišti.“
„S tím nemám sebemenší problém,“ odpověděl archanděl. „Potřebuji, aby byl v Útočišti vždy přítomen alespoň jeden člen z užšího kruhu mých spolehlivých lidí.“
Důvěra mezi nimi nejen vzrostla, ale hluboce zakořenila. A přesto Galena zajímalo, zda ho teď, když získal tolik moci nad Raphaelovými lidmi, bude někdo z povzdálí sledovat. On by to na archandělově místě rozhodně udělal a také mu to řekl. Archanděl na něho pozvedl obočí. „Díky tobě jsem silnější, Galene a to z tebe dělá cíl mých potencionálních nepřátel. Buď opatrný.“  
„Nikdo mě nezastihne nepřipraveného.“ Nebyla to arogance – Galen znal své silné stránky i své slabiny. Díky Jessamy, Dmitrinu, Jasonovi a Raphaelovi už nebyl nováčkem v pozorování a vyhodnocování politických intrik, které by dokázaly o život připravit i nesmrtelného.
Jemný vánek odfoukl Raphaelovi vlasy z tváře. „Illium se bude vracet s tebou. Podepisuje se na něm zármutek z odloučení od jeho smrtelnice.“
„Nebylo by lepší ho od ní držet dál?“
„A ty bys to na mém místě udělal?“
Galen se zamyslel nad svou ukrutnou potřebou vidět jessamy a představil si, jaké by to muselo být, kdyby během kratičkých dekád času odešla na věčnost. „Ne. To by bylo příliš kruté.“ Pokud měl Illium jen zlomek času, měl by patřit jemu.
Raphael mu neodpověděl, ale Galen věděl, že s ním archanděl souhlasil. V Raphaelovi existovala krutost, krutost související s nezměrnou mocí a silou, ale také se v něm skrývala schopnost být ke svým lidem loajální a to se Galenovi, jako válečníkovi rozhodně zamlouvalo. Od tohohle archanděla nikdy neucítí nůž v zádech.
„Tanae,“ pronesl archanděl o něco později, „žádá o povolení vstoupit na mé teritorium.“
„Zajímavé.“ Střetl se s tak modrým pohledem, že v životě neviděl žádný jemu podobný, ať u smrtelníka, či nesmrtelného a věděl, že Tanaině žádosti bylo vyhověno.
Když jeho matka dorazila do Raphaelovy Věže, byla to stejná žena, stejná válečnice, jako dříve, ale Galen se na ni teď dokázal dívat jinýma očima.
Tanae se ocitla tváři v tvář muži, který už neusiloval o její uznání, napsal ženě, která ho naučila, že byl hoden lásky přesně takový, jaký byl. Nejdříve se mě snažila přesvědčovat, že se mám vrátit s ní, ale nakonec pochopila a odletěla zpět na Titovo teritorium sama. Možná je to začátek. Možná k sobě nějakou cestu v budoucnu najdeme.
Nakonec dopis zapečetil, aniž by do něho napsal to, co ho sžíralo zevnitř. Počkej na mě, Jess.
Jessamy v dálce, proti světlu zapadajícího letního sluce, viděla siluety dvou andělů. Zastínila si oči a snažila se rozpoznat, kdo to byl. Nepodařilo se jí to. Sluneční paprsky se odrážely od jejich křídel a tvořily tak dojem plápolajícího ohně, až na to… že ona tušila. Ne, ona věděla, kdo to byl. Nehleděla na rozeklanost terénu a rozeběhla se k okraji útesu, kde čekala se zoufale zaťatými pěstmi. Jen o pár vteřin později se sluneční paprsky opřely do rudých vlasů, jednoho z přibližujících se andělů. Do vlasů, které jí pod prsty připomínaly hedvábí.
Po tvářích jí začaly stékat slzy a už nedokázala věnovat pozornost Illiovi, který se stočil jiným směrem a zamířil k lidské vesnici, která se rozkládala v nedalekých horách. Oči měla jen pro svého milence, který se k ní konečně vracel. Galen zamířil k útesu, a když mu bez zaváhání skočila do náruče, okamžitě ji pevně chytil a ve spirále zamířil dolů do propasti, která dělila Útočiště a na jejímž okraji ho Jessamy vyhlížela. Pak proletěl těsně nad hladinou řeky, která na jejím dně protékala.
„Jsi doma. Jsi konečně doma.“ Jessamy ho políbila na ústa, na tváře, na hranu čelisti a všude tam, kam v jeho pevném objetí mohla dosáhnout. „Tolik jsi mi chyběl.“
Hloubka radosti, kterou spatřil v jejích slzami zalitých hnědých očích, ho velmi zasáhla. Přitiskl si ji k sobě ještě pevněji a vzal si její ústa, vzal si slova, která ještě chtěla dodat, vzal si ji. „Nezajímá mě,“ zašeptal zhrublým hlasem, „kdo se ti dvořil, když jsem byl pryč. Od teď to budu jen já.“
Původně jí chtěl dát na vybranou, ale když ji spatřil, tak si uvědomil, že by toho nebyl nikdy schopen. „Budu tě milovat do posledního dechu a dám ti všechno, co si budeš přát.“
„Zase poezie? To není fér.“ Jessamy se rozechvěle zasmála a něžně ho pohladila po hrudi, tak, jak celou dobu jejich odloučení chtěla a nemohla. „Od té doby, co ses vrátil na Raphaelovo teritorium, jsem s nikým nelétala.“ Pronesla něžně a se svůdným úsměvem. „Budeš se mi dvořit v oblacích?“
Galena její přiznání překvapilo. „Já jsem ti nezakázal létat s jinými.“ Navzdory své žárlivosti…
„Já vím, já vím.“ Setřela si zbloudilou slzu z tváře a pokračovala, „Ale nedokážu být v náruči nikoho jiného, než tebe.“
„Jess.“
Mnohem, mnohem později, když se celé Útočiště ponořilo do vřelé letní noci, se Jessamy vymotala z přikrývek na posteli a došla ke skříni v rohu místnosti.
„Kam ses vydala?“ zeptal se a podepřel si rukou hlavu, aby mohl majetnickým pohledem pozorovat ženu, která mu patřila. Dokonce i její stín ze srpku měsíce byl štíhlý a její pokožka se v měsíčních paprscích jemně třpytila. Její křivky byly svůdné a lákaly k pohlazení.
Když se vracela zpět k posteli, nesměle se na něho usmála. Ale její stydlivý úsměv neměl nic společného s její nahotou. „Něco pro tebe mám.“
Galen se chtěl posadit, ale ona zavrtěla hlavou. „Nevstávej, ráda se na tebe dívám, když ležíš nahý.“
„To je dobře.“ Vycenil na ni zuby. „Protože takhle zůstaneme ještě hodně dlouho.“
„Galene!“ Rozesmála se a pak mu něco podvlékla pod paží a zapnula. „Není to příliš těsné?“
Galen si prohlížel tenký kovový pásek, který teď obepínal jeho biceps a zavrtěl hlavou. „Já už k tobě upoutaný dávno jsem, má náročná Lady Jessamy.“ A tahle pouta by nedokázala rozlomit žádná síla světa. „A teď na mě chceš použít ještě okovy?“ Škádlil ji, protože už před nějakou dobou zjistil, že si ze své historičky utahoval rád.
„Kuš.“ Přejela prstem po nablýskaném kovu. „V té rytině je zasazený jantar.“
Galen ji bez přemýšlení strhnul pod sebe a překryl její tělo tím svým. „Prohlašuješ mě snad za svého?“ Jantar vyjadřoval svazek a oddanost a zároveň sloužil jako varování pro ostatní.
Střetl se s jejím vřelým, hnědým pohledem. „Ano.“
V životě neměl větší radost, než zrovna v tomto momentě. „Má ta rytina nějaký další význam?“
Jessamy se zarděla. „Vlastně je to docela pošetilé… je to převzaté od smrtelníků. Prosba o tvé bezpečí.“
Galen jí odhrnul pramen vlasů z tváře a políbil ji. V ten moment si byl naprosto jistý, že už nikdy v životě nebude bloudit po světě a hledat místo, které by mohl nazvat domovem. „Nosila bys jantar ode mne, Jess?“
Věnovala mu úsměv, ze kterého jasně četl, že byl milován. „Napořád.“  

KONEC J

Mějte se krásně, NELA

42 komentářů:

 1. Obrovské děkuji, nejen za poslední kapitolu, ale celý překlad, jsi obrovský poklad a moc se těším po létě u dalšího překladu

  OdpovědětSmazat
 2. Děkuji za poslední kapitolu a překlad celé knihy...a moc se těšímna další ;)

  OdpovědětSmazat
 3. Krásný příběh těchto dvou andělů.. drkuji moc za překlad

  OdpovědětSmazat
 4. Moc moc moc děkuji, tvé překlady jsou skvělé, přeji krásné léto a snad se na podzim vrátíš s dalším příběhem♥♥♥

  OdpovědětSmazat
 5. Moc děkuji za konečnou kapitolu i celý překlad. Katka

  OdpovědětSmazat
 6. Jsi úúúžasná :) Díky za krásný překlad celé povídky, moc jsem si její čtení užila.
  Těším se na další překlady ??? :)

  OdpovědětSmazat
 7. Moc děkuji za překlad a korekci celé knihy.💚👍🌺

  OdpovědětSmazat
 8. Děkuji mnohokrát za překlad celé povídky !!!! Jsi úžasná !!! Přeji krásné léto a hodně nových zážitků.

  OdpovědětSmazat
 9. Mockrát děkuji za celou úžasnou povídku. :-) Renča

  OdpovědětSmazat
 10. Bylo to úžasný, moc ti děkuju! těším se na další překlady! <3

  OdpovědětSmazat
 11. Nelo, jsi skvělá, moc děkuji za překlad a už teď se těším na Tvé další překlady. Přeji krásné léto.

  OdpovědětSmazat
 12. Děkuji!!!
  Těším se na vše, co přeložíš.
  Tvé překlady jsou dokonalé a čtou se jedním dechem.

  OdpovědětSmazat
 13. Moc děkuji za celý překlad i za všechny předchozí a na ty budoucí se už moc těším :)

  OdpovědětSmazat
 14. Velmi pekne dakujem za preklad vsetkych knih od Nalini Singh :) .... a tesim sa na tie dalsie, tvoje preklady su skvele :)

  OdpovědětSmazat
 15. Náhodou som sa dostala k týmto prekladom a som tomu nesmierne vďačná. Toľko kníh od mojej obľúbenej autorky. Ďakujem za všetky preklady a chcela by som sa spýtať, či budeš pokračovať. Som teraz neskutočne navnadená na ďalšie.

  OdpovědětSmazat
 16. Moc děkuji za skvělý překlad nové knížky

  OdpovědětSmazat
 17. Moc děkuji za krásný překlad nové knížky a těším se na další.

  OdpovědětSmazat
 18. Veľmi pekne ďakujem za úžasný preklad. Chcela by som sa ešte spýtať, či sa bude pokračovať v ďalších prekladoch? Za odpoveď ďakujem.

  OdpovědětSmazat
 19. Nelo jsi skvělá, moc děkuju za překlad. cipisek

  OdpovědětSmazat
 20. Ďakujem ti veľmi krásne za úžasný preklad 🍀🍀

  OdpovědětSmazat
 21. Přeji krásné a klidné prožití vánoční svátku, moc děkuji za úžasné knihy které jsi přeložila a trochu doufám že si v budoucnu najdeš trochu času a přeložíš další příběh Raphaela a Eleny.

  OdpovědětSmazat
 22. Přidávám se k předešlému komentáři. Také moooc děkuji za Tvoje překlady, které jsou skvělé.
  Přeji Ti hodně pohody, spokojenosti a hlavně zdraví po celý příští rok.
  Tweety

  OdpovědětSmazat
 23. Ahojky, byl to moc pěkný příběh a já moc děkuji za jeho přeložení, hodně jsem se při jeho čtení pobavila, tato autorka patří mezi moje oblíbené a jsem tedy vděčná za jakýkoliv přeložený příběh od ní, ještě jednou děkuji a přeji všechno nejlepší do nového roku

  OdpovědětSmazat
 24. Ďakujem pekne za preklad 😊 celý pribeh bol úžasný bol to môj prvý od tohto autora takže idem čítať pekne od začiatku. Som strašne rada že som našla tento blog 💞💞💞 ďakujem 💕💕💕

  OdpovědětSmazat
 25. Přeji krásné MDŽ 💖💜💖

  OdpovědětSmazat
 26. oh myyyyy, někdo překládá Nalininu Guild Hunter sérii? @.@ držím palce, jedna z mých nejoblíbenějších sérií v urban fantasy. :))

  OdpovědětSmazat
 27. Moc děkuji za dokončení překladu. Byl skvělý. Škoda, že už nepokračuješ.

  OdpovědětSmazat
 28. Děkuji moc opět.. sérii čtu znovu už asi po 4., takže by bylo záhodno poděkovat ještě jednou 😁 autorka ke skvělá a tvé překlady se čtou jedna báseň! Doufám že to úplně s pokračováním nevzdáš nebo se s takovou budu muset začít učit anglicky 😅

  OdpovědětSmazat
 29. moc děkuji za překlad celé knihy a vlastně i série. když jsem smutná, vracím se ke čtení těchto knih a jsem moc vděčná slečně nebo paní překladatelce,že mě to umožnila. díky jitka

  OdpovědětSmazat
 30. Mockrát děkuji za překlad :), tuhle sérii naprosto zbožňuji a čtu si ji už po 3 a určitě ne naposledy :)

  OdpovědětSmazat
 31. Pořád napnutě čekám na pokračování <3

  OdpovědětSmazat
 32. Moc děkuji 🤩 a doufám další pokračování

  OdpovědětSmazat