Důležité info

Přesun stránek proběhl z : http://knizkyhezkycesky.blog.cz/

Archangels Storm - 20. kapitola

20
„Už jsme se dnes potkali na nádvoří.“ Mahiyin hlas byl vyrovnaný. Odmítala Aravovi poskytnout zadostiučinění toho, aby viděl, jak ji Nehy výtka zneklidnila. Její odvaha možná pocházela z toho, že po svém boku měla Jasonovu temnou sílu – ale ona si to nemyslela. Arav byl jediným, kvůli komu dokázala zapomenout na zdravý rozum a ocitnout se nebezpečně blízko urážlivému chování.
„Urazit mého hosta znamená urazit mě.“

Tohle jí Neha řekla už velmi dávno. Tenkrát byla Mahiya ještě dítě a zrovna se vrátila do pevnosti během prázdnin ve škole. Tyhle návštěvy neměla nikdy ráda. Chvíle, které trávila ve škole s Jessamy byly nejšťastnějšími momenty v jejím životě. Tato konkrétní výtka nebyla myšlená osobně, a přesto z pohledu, kterým jí žena archanděl obdařila, jí přeběhl mráz po zádech a v momentě, kdy od ní Neha odešla, se rozeběhla k chůvě, která na ní po čas, jež trávila v pevnosti, dohlížela. Byla to ta samá chůva, která jí později pověděla, že ať udělá cokoli, tak to Nehu nikdy nepotěší.
„Proč mě lady nemá ráda?“ Přísný výraz tváře její chůvy se změnil v zamračený a pak odhodlaně přikývla. „Už jsi dost stará na to, abys to věděla. To, co ti řeknu, ale nesmíš nikdy zopakovat nahlas. Tvým otcem je Eris, Nehy druh a Nivriti, Nehy sestra, byla tvou matkou.“
Mahiya byla ještě malá a nedokázala to pochopit. „Ony spolu sdílely stejného druha?“
Ve výrazu její chůvy se zračila čirá hrůza. „Takové zvrácenosti nikdy neříkej, dítě.“ Pak odložila tuniku, kterou zrovna složila a zavřela skříň.
„Tvá matka svedla muže, který nebyl její, a pak v sobě nosila ovoce toho ošklivého aktu.“
Mě, došlo Mahiye. To ovoce jsem já. „Já jsem ošklivá?“
Chůva si povzdychla a výraz její tváře zněžněl. „Nejsi ošklivá, dítě, ale mojí lady tu ošklivost připomínáš. To, že máš veškerá práva a výsady princezny, je důkazem Nehy laskavé vůle.“
A to byla samozřejmě lež. Ale dokonce i Mahiya musela uznat, že dokud byla dítětem, zacházela s ní Neha čestně. Možná se od ní nikdy nedočkala vřelého chování, ale také s ní nikdy nezacházela špatně. Navštěvovala školu v Útočišti, studovala v tamních knihovnách – a právě tam získala přístup k Jessamynině laskavosti a vlídnému vedení. Tenkrát poznala, jaké to je, být milována, protože Učitelka malých andělů milovala každého svého studenta.
Pak se vrátila „domů“, dovršila svých sto let… a poznala, že Neha si svou krutost jen schovávala pro dospělou osobu, kterou se to nevinné dítě plné nadějí stalo.
Muž, který stál po Nehy boku byl dostatečným důkazem této krutosti – dokonce i kdyby mu žena archanděl nenařídila, aby ji svedl, tak ji ale také před Aravovým vypočítavým dvořením nevarovala. Prostě se ujistila, že Mahiyina první ochutnávka romantické lásky bude velmi hořká.
„Neřekl jsi mi, že si s Mahiyou už mluvil.“ Nehy hlas byl jako hedvábím potažená ocel. Aravovy tváře proťaly dolíčky, které vyzařovaly jeho šarm. „Potkali jsme se, když jsem byl na cestě za tebou.“ Pak Mahiyu obdařil blahosklonně souhlasným pohledem. „Nicméně jsem neměl příležitost říct, jak moc jsem rád, že vypadáš tak dobře.“ Pozvedl svou číši a napil se vína. Hranatý prsten na jeho ukazováčku vyzařoval ve světle svíček zářivě modré odlesky. Kámen, kterým byl osazený, byl velmi vzácnou formou turmalínu.
„Je jako páv, který se chlubí svým peřím a hlasitě u toho skřehotá…“
„Děkuji ti,“ odpověděla Mahiya s tak rozzářeným úsměvem, že to Arava viditelně zaskočilo. Když Neha zvedla ruku, náramky na jejím zápěstí vydaly zvuk křišťálu cinkajícího o křišťál. „Pojďme se usadit.“
Její pohled se stočil k Jasonovi. „Jako můj host budeš sedět po mé levici. Mahiyu může zabavit Arav – jsou výbornými přáteli.“
Ačkoli výraz jeho tváře zůstával nečitelný, Mahiya pocítila z muže, který stál vedle ní, nepopsatelné napětí a věděla, že to bylo kvůli ní. Také věděla, že mu nemohla dovolit, aby si kvůli snaze ušetřit jí Aravovi pozornosti, znepřátelil Nehu.
„Vlastně,“ pronesla s úsměvem, „zrovna jsem zahlédla mistra Quinna. Nedávno jsem dočetla jeho nejnovější vědecký spis a slíbila jsem mu, že si s ním o tom popovídám.“
Nehu její slova nepodráždila – upír byl jedním z jejích oblíbenců. A i kdyby ano, stejně by na tom nezáleželo. Hlavně, že Jason už nebyl jako ostří, které se chystalo zaútočit.
„Nakonec,“ řekla Mahiya Jasonovi po té, co byl servírován čaj a oni se připravovali k návratu do jejich paláce, „to nebylo tak hrozné, jak jsem se obávala.“ Quinn byl úžasným společníkem a Neha byla natolik pohlcená konverzací s Rhysem a Jasonem, že většinu večera Arava zcela ignorovala. „Arav nemá ponětí s kým má co dočinění – Neha si s ním hraje jako kočka s myší.“
Jasonovou odpovědí na její šeptanou domněnku bylo mlčení a Mahiya si z toho nic nedělala. Prostě jen přemýšlel nad odpovědí, napadlo ji, zatímco procházeli skrz nádvoří.
„Ochladilo se.“ A přesto byl noční vzduch relativně vlahý – a pak, když vzhlédla, aby spatřila hvězdy, našla na nočním nebi těžké mraky, které v sobě nesly déšť. Když v ten moment něco spadlo z oblohy, myslela si, že to musel být pták, protože z téhle vzdálenosti to vypadalo velice malé. Ale pak se to začalo zvětšovat a zvětšovat a… „Jasone!“
Nicméně Jason už to také spatřil a místo toho, aby se rozeběhl k tělu, které zrovna dopadlo na zemský povrch a rozprskla se kolem něho spousta kostí a krve, která ulpěla na hostech, kteří stáli příliš blízko místa dopadu, vystartoval Jason k nebi, aby se pokusil dohonit toho, kdo byl za tento masakr zodpovědný.
Mahiye vyschlo v ústech. Sledovala ho, jak vystřelil jako černý šíp, ale brzy se jí na pozadí černé oblohy ztratil. Pak se vydala k tělu, ale dávala si pozor, aby nešlápla do kaluží krve, které ho obklopovaly. Vytěsnila křik ženy, která měla krev na obličeji, hlubší hlasy mužů, kteří jeden na druhého panicky halekali i nárazy větru, které vyvolala křídla dalších andělů, kteří také vzlétali, aby pronásledovali pachatele. Polkla nevolnost, která se jí zmocňovala a pokusila se soustředit jen na zjištění identity oběti.
Hranatý prsten se vzácným modrým turmalínem a strakatě hnědá křídla…
Její mozek na pár vteřin nedokázal zpracovat to, co viděla, ale pak se všechny její nervové spoje opět probudily a začaly pracovat a Mahiya si uvědomila, že zavražděný anděl bez hlavy a pravděpodobně i bez vnitřních orgánů byl… „Arav.“
Jason byl velmi rychlý a ve vzletech z místa patřil k těm nejrychlejším, ale v momentě, kdy doletěl k těžkým dešťovým mrakům, už jeho kořist zmizela. Vzhledem ke krátkému časovému úseku a Jasonově rychlosti letu, hádal, že se mu vrah musel ztratit z dohledu jen o pár vteřin dříve, než sem doletěl a pak prudce klesnout rovnou do své skrýše.
Natočil hlavu po směru větru a naslouchal, kde byla větrná stopa přerušena. Chtěl ji využít ke sledování stejně tak, jak to dělali rození lovci s pachovou stopou. Prchavá stopa končila v horách přímo za pevností a Jason věděl, že mezi tím, co on byl nad vrstvou těžkých mraků, jeho kořist už získala dostatečný náskok na to, aby se mohla v nižší dráze letu vrátit, kam potřebovala. Nicméně i přes tuto skutečnost přistál a začal prohledávat skalnatý terén kolem sebe. Nikde nebyla žádná stopa po přistání, nic, než temnota –
Než se měsíc schoval znovu za mraky, odrazily se jeho stříbrné paprsky od něčeho modrozeleného. Jason si pírko zastrčil do kapsy k pozdějšímu prozkoumání a zamířil zpět za Mahiyou. Byl si jistý, že navzdory svému šoku, se nezhroutila.
A měl pravdu.
Místo toho, přiměla jednoho ze zkušenějších strážců, který si ovšem zcela určitě myslel, že to byl jeho nápad, aby kolem těla vytyčil perimetr.
„Šikovná holka,“ zašeptal jí a téměř očekával, že na něho pozvedne obočí. Mahiya místo toho zavrtěla hlavou a jeho napadlo, že spolu právě možná svedli bezeslovnou konverzaci. Později to hodlal podrobněji přezkoumat, ale v tuhle chvíli poslal dva ze strážných pro přenosná svítidla nebo alespoň pochodně. Zatímco byli strážní pryč, prozkoumával zkrvavené pozůstatky Aravova těla a snažil se je implementovat do všeho ostatního. Shabnamina vražda mohla být spáchaná nějakým chytrým napodobitelem, který využil Erisovu vraždu jako zástěrku, ale Arav?
K tomu, aby uvěřil, že tu číhal druhý vrah, který čekal na vhodnou příležitost, by byla zapotřebí hodně velká představivost. Mezi oběťmi muselo existovat nějaké spojení, kterého si zatím nebyl vědom. Navíc, vzhledem k tomu, jak byl Arav odhodlaný poskytovat Neze podporu v bouři okolního dění, muselo být pokušení, které ho zlákalo nahoru do oblak opravdu obrovské. Natolik obrovské, že nechal bez dozoru ty, kdo by se v boji o místo Nehy budoucího druha mohli stát jeho soupeři.
Jason se zamyslel nad způsobem, jakým se ke konci formální večeře Arav díval na Mahiyu, když si myslel, že ho nikdo nesleduje. Jeho šarmantní maska opadla a odhalila ošklivou majetnickost, která prozrazovala, že jí viděl pouze jako svou trofej - jako věc, kterou si chtěl jen vzít a využít.
Vzhledem k tomu, že se Jason už rozhodl, že anděla poctí svou návštěvou a naučí ho lekci o strachu, na kterou by nikdy nezapomněl, nebyl zrovna moc motivovaný, aby odhalil jeho vraha. Nicméně Shabnam neudělala nic, čím by si zasloužila smrt, které se jí dostalo, a jen díky tomuto faktu začal přemýšlet nad detaily posledního zločinu.
Muž jako Arav by možná nemohl odolat šanci, kdyby se mu naskytla. Ale navzdory pírku, které našel – nebo ho snad měl najít? – se mu Mahiya nikdy neztratila z dohledu a tudíž Arava nemohla odlákat do oblak. Že by nějaká jiná žena? Zas tak hloupý Arav nebyl, ne teď.
Tím pádem už mu zbývaly jen politické hry. Byl si celkem jistý, že Arav měl v pevnosti svého vlastního špeha. Ale načasování nedávalo žádný smysl – proč by se chtěl se svým špehem setkat právě dnes v noci? Ano, vytratil se ven, aby si mohl vychutnat svůj doutník, ale Jason věděl, že andělovi šlo jen o to, aby zabil čas, než Neha domluví se svými hosty.
Vzhledem k tomu, že Rhys tou dobou už odešel, měl Arav čisté pole působnosti a mohl tak být posledním hostem. Takovou příležitost a s ní i nastalé soukromí k dalšímu dvoření, by si navzdory jakémukoli pokušení nikdy nenechal ujít.
Rhys?
To, že Nehy generál odešel, přestože Arav stále kroužil kolem ženy archanděla, Jasona překvapilo. Ale pokud by měl Rhys v plánu Arava přepadnout, dával by jeho dřívější odchod perfektní smysl. Rhys by se dokonce ani nemusel obávat, že by vzbudil pozornost strážných. Byl generálem, o kterém bylo známo, že mu jeho muži byli velmi loajální – a důvodem bylo to, že se nebál ušpinit si vlastní ruce.
„Byl jsi tady, když Arav odešel ven?“ zeptal se nejbližšího strážce, anděla, který stál na stráži čelem od oběti.
„Ne, pane. Zrovna jsem prolétával kolem, když spadl a přiletěl se podívat, zda mohu nějak pomoci.“ Pak se odmlčel a prohlížel si okolní strážce. „Myslím si, že u dveří hlídali Ishya s Gregorem – to jsou ti, co šli pro svítilny.“
Jason si promluvil s drobnou a velice kompetentní Ishyou, která mu řekla, že s Gregorem skutečně viděli, jak Arav vyšel ven a zapálil si doutník. „Ale,“ pokračovala upírka, „nezůstal tady. Zaslechla jsem ho, jak říkal dalšímu hostu, že čeká, aby si mohl promluvit s lady Nehou, ale mezitím se půjde projít.“ Ishya pokynula hlavou k zahradě na nádvoří, která ležela ve stínu Paláce Klenotů. „Vzhledem k tomu, že naším úkolem bylo strážit vstup, jsme ho nesledovali. Ale na druhé straně nádvoří byl Jian, třeba něco viděl on.“
„Viděl jsem ve tmě záři jeho doutníku,“ potvrdil Jian. Jeho oči mandlového tvaru prozrazovaly původ od hranic Nehy teritoria s tím Lijuaniným. Jeho křídla měla prachově bílou barvu s jantarově zbarvenými konci. „Jakmile jsem poznal, že je to pozvaný host, pokračoval jsem v obchůzce, a když jsem tu procházel znovu, tak už tu nebyl.“
V ten moment se vrátil Gregor se svítilnami. Jason počkal, než rozmístil světelné reflektory a pak si s upírem také promluvil. Řekl mu to samé, co Ishya, ale ještě dodal, „když Arav zmizel z dohledu, viděl jsem, že k němu někdo letěl, ale vzhledem k tomu, že se neozval žádný křik, jsem předpokládal, že šlo o někoho, koho znal.“ Když se ho Jason zeptal na detaily o druhém andělovi, byl schopen říct jen, „žena… možná. Nebo štíhlý muž.“
„Děkuji.“ Pak opustil znetvořené pozůstatky, které se pod umělým osvětlením zbarvily do křiklavých barev. Přes polámaná strakatě hnědá křídla, byly jasně rudé a výrazně růžové cákance. Kývl na Mahiyu, aby se ujistil, že nikdo nenaruší místo činu a zamířil do Paláce Klenotů.
Uvnitř pochodovala ze strany na stranu rozzuřená Neha. Její vztek byl tak obrovský, že zamrzla všechna zdejší zrcadla. „Hry,“ zasyčela. „Někdo se mnou na mém vlastním dvoře hraje hry.“ Ano. Jason jen nedokázal přijít na vzorec a pravidla, kterými se tato hra řídila.
Eris byl Nehy druhem.
Audry si myslela, že nasadí parohy samotné ženě archandělu.
Shabnam byla Nehy dvorní dámou.
A Arav byl jejím nápadníkem, se kterým si dělala, co se jí zachtělo.
Jason konečně uznal, že jeho počáteční závěry nebyly správné – Neha Erise ani Audry nezavraždila. Místo toho byla obětí prohnaného pachatele, který ošálil jeho i Mahiyu. Stál proti nim velmi chytrý protivník, který měl schopnosti a sílu na to, aby se vyhnul elitním strážcům a dokázal k sobě přilákat dvorní dámu i zkušeného generála.
„Žena… možná. Nebo štíhlý muž.“ Stále nedokázal vyloučit ani jednu z těch možností. Vzhledem k politickým hrám, které nesmrtelní hráli, s sebou žádný akt nemusel nést sexuální podtext.
„Najdeš toho, kdo je za to zodpovědný,“ nařídila mu Neha. Její dech byl ledově bílý. „Dávám ti k dispozici a na povel veškeré zdroje své pevnosti.“
Jason pochopil, že se mu právě dostalo svobody, kterou zpočátku neměl. „Víš o nějaké osobě, která by mohla jít po Aravovi?“
„Arav tu ani neměl být,“ pronesla Neha. Špičky jejích křídel klouzaly po zamrzlé podlaze paláce a třpytily se na nich ledové krůpěje. „Po té, co se doslechl o Erisově smrti, mi přišel projevit úctu a zůstal, aby se mi dvořil.“ Pak zavrtěla hlavou a ztišila hlas. „Jestli si myslel, že bych uvítala jakékoli dvoření, když jsem teprve dnes ráno sledovala, jak hoří pohřební hranice mého manžela, musel být přesvědčený, že mám neskutečně chladné srdce.“
Vražda Arava byla tedy jen vhodnou příležitostí, ne plánem. „Tohle zabere více času, než jsem zpočátku věřil,“ řekl. „je možné, že budu muset na nějakou dobu opustit tvé teritorium a postarat se o jisté záležitosti.“
Neha na něho upřela plnou sílu svého pohledu a její kůže začala žhnout smrtící silou a mocí, která z ní dělala člena Kádru. 14 komentářů:

 1. Moc děkuji za další kapitolu. Dráža

  OdpovědětSmazat
 2. díky za pokračování, míša

  OdpovědětSmazat
 3. Srdečná vďaka za preklad!!! :-);-)

  OdpovědětSmazat
 4. Děkuji mnohokrát za překlad další kapitolky ! ! !

  OdpovědětSmazat
 5. Díky za překlad další kapitoly a jako vždy se těším na pokračování :)

  OdpovědětSmazat
 6. Moc a moc děkuji za další kapitoly. Nesmírně si vážím Tvého překladu. Neumím anglicky a jakmile jsem věděla o existenci této série, toužila jsem si ji přečíst. Moc doufám, že máš ještě dostatek energie na překlad, proto Ti přeji hodně pohody k překládání, aby jsi mohla potěšit takové čtenáře, jako jsem já.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky, energie sice není nikdy dostatek, ale i tak se snažím :) Mám tuhle série taky moc ráda. Nela

   Smazat
 7. Moc díky za překlad.

  OdpovědětSmazat